Taki grunt daje bardzo wysoką sprawność systemu Grunt suchy wymaga większej powierzchni kolektora Pompa ciepła współpracująca z ogrzewaniem podłogowym

Kolektor zbiorczy obwodów ziemnych

(51939 bytes) (64372 bytes) (92462 bytes) (96950 bytes)

powrót


Współpraca z grzejnikami wymaga zainstalowania dodatkowego zbiornika buforowego