jedno i wielosegmentowe
zarówno do prac przydomowych
jak i profesjonalnych