Rynny i odwodnienia

Odwodnienia liniowe (PVC):

Odwodnienia powierzchniowe (PP):